Колектив кафедри

Філоненко Наталя Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07, «фізика твердого тіла»), доцент, завідувач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: "Фазовий склад і термодинамічні функції фаз у бористих сплавах на основі заліза". Рік захисту – 2014.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=6KP-FfwAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602449305

https://publons.com/researcher/S-2748-2018/

https://orcid.org/0000-0003-1219-348X

Кисільова Тетяна Олексіївна

Кандидат історичних наук (07.00.07, «історія науки і техніки»), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток медичної рентгенології в лівобережній Україні: 1896-1941 рр». Рік захисту – 2015.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі

Секретар кафедри. Відповідальна за діловодство кафедри.

Керівник навчальної групи з цивільного захисту. Відповідальна по кафедрі за охорону праці.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xtkt49wAAAAJ

https://publons.com/researcher/AAY-5651-2021

https://orcid.org/0000-0002-4727-6288

Дубінський Олексій Георгійович

Кандидат технічних наук, (05.13.06, «інформаційні технології»), доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Розробка моделей і вдосконалення структури систем інформаційного пошуку в глобальній комп'ютерній мережі». Рік захисту – 2002.

Відповідальний за впровадження автоматизованої системи управління навчанням та контролю знань Moodle та за методичну роботу за напрямком "Інформатика".

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9ElVYxkAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220011893

https://publons.com/researcher/AAZ-6634-2021/

https://orcid.org/0000-0001-8536-1603

Фоменко Ольга Зіновіївна

Кандидат біологічних наук (03.00.04, «біохімія»), доцент на посаді старшого викладача кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Вміст, тканинний розподіл та біохімічні властивості нейрон та астроцит-специфічних білків за експериментальної енцефалопатії». Рік захисту – 2011.

Відповідальна за сторінку кафедри на сайті академії.

https://scholar.google.com/citations?user=JKmsuJ0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26026855000

https://publons.com/researcher/AAX-8933-2021/

https://orcid.org/0000-0002-7581-8718

Стадніченко Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук (13.00.02, «теорія та методика навчання фізики»), доцент на посаді старшого викладача кафедри.

Тема кандидатської дисертації : «Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання». Рік захисту – 2007.

Відповідальна за методичну роботу за напрямком "Біологічна та медична фізика".

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QayMq9IAAAAJ

https://publons.com/researcher/AAY-7894-2021/

https://orcid.org/0000-0002-1426-896X

Галдіна Олександра Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.02, «теоретична фізика»), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження критичних властивостей деяких статистичних моделей». Рік захисту – 2006.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UBm936sAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13405397300

https://publons.com/researcher/G-6009-2015/

https://orcid.org/0000-0003-2311-8506

Сідак Василь Михайлович

Викладач кафедри

Відповідальний за технічний стан комп'ютерів.

https://scholar.google.com/citations?user=8EcOczwAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56146179900

https://publons.com/researcher/D-2115-2016/

https://orcid.org/0000-0002-2691-1836