Наукова діяльність

Колектив кафедри виконує науково-дослідну роботу на тему: «Моделювання систем та процесів у фізиці, біології та медицині» , No держреєстраціії – 0119U101404, термін виконання – 01.2019-11.2021 рр.

Математичне, фізичне, інформаційне, структурне, комп'ютерне моделювання - підходи, що дозволяють виявити закономірності і вивчити властивості досліджуваних об'єктів і систем без використання реальних зразків об'єктів, явищ і процесів, що досліджуються.

Різноманітні методи моделювання дозволяють проводити наукові дослідження в умовах обмеженості ресурсів, коли досліджувані об'єкти з будь-якої причини недоступні або важкодоступні.

Однією з важливих задач фізики є прогнозування складу речовини, а саме, хімічних сполук, які визначають її хімічні та фізичні властивості. Всі процеси формування речовини починаються з утворення зародків, як початкової форми утворення хімічної сполуки.

Сьогодні широка інформатизація та алгоритмізація процесів створює умови для формування у сучасної молоді специфічної здатності сприйняття інформації. Вектор засвоєння оточуючого інформаційного поля помітно зміщується в сторону візуалізації та дискретності інформаційних потоків.

Виникає потреба в упорядкуванні та структуризації потоку даних, збільшенні його наочності та побудуванні єдиної логічної системи – структурно-логічної моделі змісту навчальної дисципліни. Використання таких структурно-логічних моделей сприятиме швидкому та якісному формуванню у студентів системних знань та умінь, що є важливою передумовою підготовки сучасних фахівців.