СНГ кафедри

Теми круж укр біофіз.pdf

Організація роботи СНГ на кафедрі медико-біологічної фізики і інформатики.


На початку кожного семестру викладачі кафедри оновлюють список тим, які пропонують студентам для вивчення в рамках СНТ. Кожна тема закріплена за конкретним викладачем.

Студенти також можуть пропонувати свої теми, які відсутні в списку. Кожна така тема повинна бути схвалена викладачем, який буде здійснювати наукове керівництво студентом.

Загальні списки тем розміщуються на стенді кафедри та на сайті кафедри.

Лектор на першій лекції інформує студентів про можливості участі в роботі СНТ і про бали, які можна отримати за участь в роботі СНТ.

Викладачі, провідні практичні заняття, нагадують студентам, що необхідно вчасно записатися і вибрати свою тему.

Студенти обирають тему і звертаються до відповідного викладача. У списку тем записуються група та прізвище студента.

Викладач працює зі студентами в узгоджений час. Зокрема, під час консультацій після занять. Видає їм необхідні матеріали, посилання на літературу і т.д.

Якщо студент за узгоджений час (3-6 тижнів) не зміг вивчити тему та підготувати доповідь, тема оголошується вільною і передається іншим зацікавленим студентам.

У міру готовності студентів формується черговість виступів на засіданнях СНТ.

Зазвичай засідання СНТ проводяться раз на два тижні.

Засідання СНТ призначаються у зручний час, заздалегідь узгоджене зі студентами-учасниками. Зазвичай це середа або четвер після 15:30.

На кожному засіданні СНТ заслуховуються кілька доповідей. Учасники СНТ мають не тільки представити свій доповідь, а й брати участь в обговоренні доповідей інших студентів.

Учасники СНТ мають систематично відвідувати засідання СНТ.

Бали за участь в роботі СНТ студенти можуть отримати як за свої виступи, так і за активну участь в обговоренні виступів своїх колег (не більше одного бала за активну участь на конкретному засіданні СНТ).

Загальна кількість балів, отриманих студентом за участь в роботі СНТ не може перевищувати кількість балів, виділеного для оцінки індивідуальної самостійної роботи студентів в затвердженій робочій програмі навчальної дисципліни.

У журналі обліку реєструється кожне засідання СНТ, фіксується список доповідей, прізвища доповідачів і список учасників - слухачів. Викладачі присутні при виступі своїх студентів і беруть участь в обговоренні. Лаборанти кафедри забезпечують установку проектора і підключення до нього ноутбука.

За підсумками засідань СНТ протягом усього семестру лектор отримує відомості про доповідачів і про активних учасників СНТ. Лектор додає зароблені цими студентами бали в суму балів, одержаних за час семестру.

Студенти, які представили на СНТ кращі доповіді, після доопрацювання доповіді направляються на студентську наукову конференцію.

Інформація про студентів-учасників СНТ передається в деканати та в СНТ ДМУ.

Іноземні студенти, які навчаються українською мовою, беруть участь в засіданнях СНТ разом зі студентами-громадянами України.

Іноземні студенти, які навчаються англійською мовою, беруть участь в окремих засіданнях СНТ, які проводяться англійською мовою. Студенти - громадяни України і іноземні студенти також можуть відвідувати ці засідання за бажанням. За теми англійською мовою відповідальні викладачі кафедри, що ведуть заняття в англомовних групах.

За підсумками року, викладачі, які керували студентами, які виступили з доповідями на СНТ, отримують відповідну кількість балів при розрахунку рейтингу викладача.