Підготовка науково-педагогічних кадрів

В останні роки викладачами кафедри захищено дисертаційні роботи з таких спеціальностей:

2015 р. Кисільова Т.О. - к.і.н., спеціальность 07.00.07 – історія науки і техніки

2014 р. Філоненко Н.Ю. - к.ф.-м.н., спеціальность 01.04.07 - фізика твердого тіла

2011 р. Фоменко О.З. - к.б.н., спеціальность 03.00.04 – біохімія