Українська

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • «Медична та біологічна фізика, медична інформатика» - 1 курс спеціальність медицина, стоматологія

  • «Біофізика з фізичними методами аналізу» - 1 курс спеціальність фармація

  • «Вища математика» - 1 курс спеціальність фармація

  • «Інформаційні технології у фармації» - 1,2 курс спеціальність фармація

  • «Комп’ютерне моделювання» - 3 курс спеціальність фармація

  • «Фізика, математика та основи інформатики» - підготовче відділення